picma.ru | 1joomla.ru

DC 1131 AA

dc-1131-aa
  • Adres, devreye alma sırasında modüle entegre anahtar aracılığıyla atanır ve kırmızı LED'in yanıp sönmesi ile onaylanır.
  • LED şeffaf kapaktan yanar. - Giriş modülüne bağlı kontak, kontrol ünitesi tarafından izlenir ve kaydedilir. giriş modülünün bireysel adresi.
  • Anahtar, normal çalışma sırasında bir tehlike sinyalini serbest bırakmak için sağlanır (performans kontrolü