picma.ru | 1joomla.ru

SB3 Zener Diyot Bariyer

  • Bu bariyer, giriş / çıkış modülüne bağlı patlama tehlikesi olan bölgelere kendinden güvenlikli bir kurulum için gereklidir.
  • Bu bariyer kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli devreler arasındaki elektrik enerjisini kısıtlar.
  • Kurulum ulusal güvenlik düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.
  • SB3'ün, Z3I410 montaj seti ile birlikte DCA1191 muhafazasına monte edilmesi gerekir.
  • Patlama tehlikesi olan alanların dışına her zaman güvenlik bariyerleri takın