picma.ru | 1joomla.ru

Z3B171 Röle 220V/10A

  • Röle modülü, yangın kontrol panelinin kontrol çıkışı tarafından etkinleştirilen ek bir yangın olay kontrol modülüdür.